Bouwen blijft mensenwerk.

Hij noemt zichzelf een mens-tot-mens projectleider, heeft al ruim 25 jaar ervaring en is niet alleen kritisch op zichzelf, maar ook op anderen. Jan Glazenburg is senior adviseur en projectleider bij MGciviel en werkt op dit moment als technisch manager voor Waterschap Noorderzijlvest. Jan vertelt…

Recente berichten

Met de ruim 25 jaar ervaring in zowel kust- als cultuurtechnische-, spoor- en wegenbouwkundige projecten kunnen we stellen dat Jan bij uitstek de meest ervaren projectleider is bij MGciviel. En dat heeft hij misschien wel te danken aan zijn werkhouding. ‘In ons vakgebied gaat het natuurlijk altijd om het behalen van prestaties, resultaat boeken en kwaliteit leveren. Maar de relatie die je opbouwt met zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers is minstens zo belangrijk. De juiste werkhouding en daarbij de klant centraal stellen heeft mij al die jaren mooie samenwerkingen opgeleverd. Met z’n allen het belang van de klant onder ogen zien en benoemen, dat vergroot het succes bij onze projecten.

“'Een helder doel en een duidelijke weg ernaartoe, daar werk ik graag aan mee.’”

Maar in die 25 jaar is er ook veel veranderd. Sinds 15 jaar is er een grote verschuiving te zien van UAV-contracten naar UAV-gc. Jan ziet opdrachtnemers veel meer meedenken in het ontwerp. ‘Opdrachtnemers bepalen grotendeels zelf de uitvoering en dat maakt dat wij met opdrachtgevers toetsen of het eindresultaat gehaald wordt. Je hebt immers een gemeenschappelijk doel. En daar mag je elkaar best op aanspreken. Daarnaast moet je elkaar goed begrijpen in datgene wat je samen wilt bereiken. Een helder doel en een duidelijke weg ernaartoe en dat allemaal binnen de gemaakte afspraken, daar werk ik graag aan mee.’

Op dit moment werkt Jan als technisch manager binnen twee IPM-teams voor Waterschap Noorderzijlvest. ‘Samen met de IPM-teamleden en beheerders houden wij ons bezig met de nieuw- en verbouw en renovatie van diverse poldergemalen. Voor deze projecten heb ik veel contact met interne- en externe stakeholders. Een goede relatie opbouwen is daarbij mijn drijfveer. Bouwen blijft mensenwerk en dat blijkt ook bij dit traject.

Zo zie je steeds meer jonge professionals hun intrede maken. Dat vind ik mooi om te zien! Ik help ze en geef ze graag het vertrouwen om te groeien. Ook onze opdrachtgevers waarderen deze samenwerking en dat zie je dan weer terug in onze klantbeoordeling, en daar ben ik ontzettend trots op.’