Een Bouwteam is altijd een groot succes

Bouwteams zijn de laatste jaren enorm populair geworden. Waarom? Omdat er een grote vraag is naar verbeterde samenwerking en het benutten van de kracht van de aannemerij. Men gelooft dat bouwteams de oplossing zijn voor alle problemen en dat ze eindelijk samenwerking mogelijk maken. Maar is dat echt zo?

Recente berichten

Een bouwteam is een prima samenwerkingsvorm waarbij je elkaars krachten benut. Maar dat kan net zo goed bij een RAW- of UAV-gc contract. Het blijft tenslotte altijd mensenwerk. Maar waar ligt dan de kracht van een bouwteam? Om dat te begrijpen beginnen we met de theorie en de termen die vaak door elkaar worden gebruikt.

Verschillende contractvormen die veel gebruikt worden in Nederland

 • UAV (RAW-bestek)
 • UAV-gc (E&C, D&C, prestatiecontract)
 • FIDIC wordt gebruikt in verschillende varianten, zoals het groene, rode en roze boek.
 • Twee-fasencontract is het Bouwteam-contract, dat valt onder DNR/UAV-gc.

Een aantal bouworganisatievormen
Er zijn verschillende benaderingen voor projectuitvoering:

 • Een daarvan is de traditionele aanpak, waarbij ontwerp en uitvoering volledig gescheiden zijn. Dit komt vaak voor bij RAW-bestekken.
 • Een andere aanpak is de geïntegreerde benadering, waarbij meerdere taken, zoals ontwerp en realisatie, worden uitbesteed aan één partij. Dit gebeurt vaak via UAV-gc contracten.
 • Daarnaast is er de twee-fasen aanpak, waarbij de opgave in een vroeg stadium gezamenlijk wordt uitgewerkt en vervolgens (indien nodig) een contract voor de uitvoering volgt. Dit wordt vaak gedaan via een Bouwteam.

Aanbestedingsvormen
De aanbestedingsregelgeving omvat diverse aanbestedingsvormen, zoals meervoudig onderhandse aanbestedingen en Europese openbare aanbestedingen. Deze worden bepaald op basis van drempelwaarden en selectiemethoden.

Twee-fasen Bouwteam
Met een twee-fasen Bouwteam scheiden we de ontwerpfase van de realisatie van het werk. Hierdoor krijg je de unieke mogelijkheid om in fase 1 gezamenlijk een ontwerp te creëren of te verbeteren, risico’s te bespreken en te verdelen, en overwegingen te maken met betrekking tot innovatie en duurzaamheid. De partij die je in fase één selecteerde mag als eerste en als enige een prijs aanbieden voor het realisatiecontract. Dit vereist uiteraard een solide vertrouwensbasis.

Het juiste bouwteam op het juiste moment
Voor fase 1 moet je een aannemer vinden die actief met jou samenwerkt tijdens het ontwerptraject. Het is essentieel dat je zelf weet wat je nodig hebt, zodat je kunt bepalen welke vaardigheden of capaciteiten ontbreken. Daarom is het selecteren van een aannemer niet alleen een contractuele beslissing, maar ook een organisatorische uitdaging. Je zoekt invulling voor een lege plek aan jouw tafel.

Voorbeeld
Heb je in jouw organisatie wegontwerpers die op het juiste moment beschikbaar zijn? Dan hoeft de aannemer ze niet te leveren. Denk goed na over je specifieke behoeften en wanneer je het nodig hebt voor jouw project.

Timing en benadering van de markt
In welke projectfase ontbreekt kennis, of waar heb je zelf een ‘blinde’ vlek? Een aannemer kan dit opvullen. Ook hangt het af van de fase waarin het bouwteam begint, bijvoorbeeld het schetsontwerp, definitief ontwerp of uitvoeringsontwerp. Als je alleen wilt profiteren van de kracht van een aannemer voor een goed uitvoeringsplan, dan start je waarschijnlijk het bouwteam tijdens het Uitvoeringsontwerp. Als je geen ontwerpcapaciteit hebt, begin je mogelijk eerder met bijvoorbeeld een schetsontwerp. Dit is cruciale informatie voor je eigen planning en het moment waarop je de markt benadert.

Blijf je doorgaan tot het UO-niveau of is het goed om te stoppen bij het DO-niveau en het dan over te laten aan de opdrachtgever? Dit bepaalt de start van fase 2 en de keuze tussen RAW of UAV-gc. Denk hier van tevoren over na, het hangt vaak af van hoe jouw organisatie is opgezet.

Vaak wordt gekozen voor een EMVI-BPKV aanbesteding, waarbij de prijs vastgeklikt is, zodat je 100% kunt scoren op kwaliteit. Hier zijn vijf tips:

 1. Bepaal welke kennis ontbreekt aan de (bouwteam) tafel en vul het ontbrekende plekje in.
 2. Geef aan welke taken je zelf op je neemt, om te voorkomen dat er dubbele bezetting aan tafel is.
 3. Wees duidelijk in welke fase van het project je met het bouwteam aan de slag gaat en wat je ambitie is voor de realisatie van het werk en je rol als opdrachtgever.
 4. Wees open over je risico’s en doelstellingen en betrek de ander bij het gezamenlijk bespreken, beheersen en verdelen van de risico’s voor de realisatie.
 5. Beschrijf je eigen houding en persoonlijke eigenschappen als opdrachtgever voor jouw deel van de tafel, zodat de ander kan bepalen wie het beste kan aansluiten.

Elk project is uniek en vereist maatwerk. Het simpelweg kopiëren en plakken van een vorige bouwteamaanbesteding biedt geen garantie op succes. Je moet voortdurend nadenken over de redenen waarom je een andere partij (binnen deze constructie) nodig hebt en hoe jouw organisatie is georganiseerd.

Heb je hierbij ondersteuning nodig? We helpen je met het maken van inkoopafwegingen (contractkeuze), opstellen van bouwteamovereenkomsten, begeleiden van bouwteams en het geven van (in-company) trainingen. Neem gerust contact met ons op.