Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Wil je betere acceptatie en samenwerking van alle stakeholders in jouw project? Met omgevingsmanagement houden we rekening met de impact van het project op de omgeving, het milieu en de maatschappij als geheel. Wij bevorderen een open en transparante communicatie, zodat we zorgen en problemen tijdig aanpakken. 

Een resultaat dat ertoe doet 

Experts met lef

Samen groeien door te delen

Een resultaat dat ertoe doet 

Experts met lef

Samen groeien door te delen

Onze expertise op het gebied van omgevingsmanagement:

Group 4757

Klanteisenbeheer

Een project begint bij het ophalen van de klanteisen en wensen. Wat wil de gebruiker, hoe past dit binnen de kaders van een beheerder? Allemaal vragen en informatie die je verzamelt om een project vorm te geven.

Group 4757

Stakeholdermanagement

Welke stakeholders kent je project en hoe informeer je die? Dat zijn vragen waar wij bij helpen.

Group 4757

Verkeersmanagement

Met kennis van verkeersmodellen en doorstroming werken wij voor markt en overheid goede plannen uit. We hebben ruime ervaring met het maken van BLVC-plannen en verzorgen daarmee het complete pakket.

Group 4757

Vergunningenmanagement

Voor een vlotte start van jouw project maken wij in één opslag duidelijk welke vergunningen nodig zijn en vragen deze voor je aan. Doordat wij werken voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers weten wij wat de vergunningverlenende instantie vraagt en versnellen we het proces. Door het volgen van diverse opleidingen hebben wij ons voorbereid op de invoering van de Omgevingswet en kunnen wij jou vergunningenmanagement ook in de toekomst blijven verzorgen.

Group 4757

Communicatie

Hoe borg je kwaliteit in je organisatie of projecten? Door pragmatisch te denken en de juiste stappen te zetten integreer je kwaliteitsmanagement binnen je organisatie.

Group 4757

Conditionerende onderzoeken

Met kennis van de (water-)bodem en ecologie begeleiden we milieukundige, archeologische en geotechnische onderzoeken en coördineren we scans voor flora en fauna of kabels en leidingen.

Group 4757

Coördineren van grondzaken

We helpen jou met het regisseren van grondverwervingstrajecten en het verkrijgen van zakelijke rechten. Daar waar nodig begeleiden we procedures voor onteigening.

Expertises en actuele zaken

Bekijk al onze projecten

Een resultaat dat er toe doet

Experts met lef

Samen groeien door te delen

Een resultaat dat er toe doet

Experts met lef

Samen groeien door te delen

We denken niet in traditionele kaders, maar vooral in kansen en mogelijkheden. Samen met onze opdrachtgevers leveren we een zinvolle bijdrage aan complexe processen. We zoeken buiten de gebaande paden naar nog betere oplossingen. Dit vergt lef, maar draagt bij aan een resultaat dat er toe doet.

Kennismaken?

Resultaat
dat ertoe
doet