Contractmanagement

Contractmanagement

Wil je zeker weten dat het project aan jouw wensen voldoet? Met onze effectieve contractmanagement (van o.a. UAV-gc en bouwteam contracten) zorgen we voor een succesvol project, waarbij zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer profiteren van de voordelen van een geïntegreerde contractvorm. Bij ons begint contractmanagement met een doordachte inkoopstrategie, contractkeuze en aanbesteding, zodat we de beste partijen selecteren voor jouw project.

Een resultaat dat ertoe doet 

Experts met lef

Samen groeien door te delen

Een resultaat dat ertoe doet 

Experts met lef

Samen groeien door te delen

Onze expertise op het gebied van contractmanagement:

Group 4757

Aanbestedingsstrategie

Welke strategie is passend bij de inkoopbehoefte? Welke marktpartijen zijn geschikt en hoe kan je die selecteren binnen de juridische kaders? Wij adviseren bij het opstellen van aanbestedingsstrategieën. In een vroeg stadium de dialoog aangaan met potentiële inschrijvers door bijvoorbeeld een marktconsultatie kan hier onderdeel van zijn.

Group 4757

Bouwteams

Samenwerken op basis van vertrouwen en elkaars expertise volledig benutten? Dat kan binnen een bouwteam. Behaal de beste resultaten door in een vroeg stadium de plannen samen uit te werken. Binnen het team blijf je altijd vertrouwen op elkaars expertise, openheid en efficiëntie. Met onze visie helpen we om de beste inschrijver voor deze contractvorm te selecteren.

Group 4757

Beoordelen inschrijvingen

Met onze deskundige en kritische blik beoordelen we de aanbiedingen van inschrijvers en wegen we deze tegen elkaar af. Op basis van objectieve criteria selecteren we de partij die de meeste meerwaarde biedt. Zo ontstaat een samenwerking waarbij uw inkoopbehoefte maximaal wordt vervuld.

Group 4757

Systems Engineering (SE)

Door informatie en systemen logisch te structureren worden projecten beheersbaar.

Group 4757

Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)

Focus op de werking van systemen en processen. Als de risico’s worden beheerst kan de opdrachtgever vertrouwen op het juiste product en kan deze rechtmatig betalen.

Group 4757

Toetscoördinatie

Op basis van risicoanalyses en gesprekken met (IPM)-teamleden plannen wij audits en verzorgen wij evaluaties. Dit biedt opdrachtgevers een basis om rechtmatige betalingen te borgen.

Group 4757

Audits

Om te kunnen bepalen of organisaties en/of projecten op de juiste wijze kwaliteitsborging uitvoeren en voldoen aan de klantvraag voeren wij systeem-, proces- en productaudits uit met onze werkwijze van verbetergericht auditeren. Het moet een bedrijf of organisatie verder helpen.

Group 4757

Beheren Relatics

Relatics is een programma waarin onder andere eisen, documenten en risico’s worden beheerd en beheerst. Wij kunnen u op dit gebied volledig ontzorgen, zodat u in uw kracht blijft.

Group 4757

Opstellen UAV-gc contracten

Hoe borg je kwaliteit in je organisatie of projecten? Door pragmatisch te denken en de juiste stappen te zetten integreer je kwaliteitsmanagement binnen je organisatie.

Expertises en actuele zaken

Bekijk al onze projecten

Een resultaat dat er toe doet

Experts met lef

Samen groeien door te delen

Een resultaat dat er toe doet

Experts met lef

Samen groeien door te delen

We denken niet in traditionele kaders, maar vooral in kansen en mogelijkheden. Samen met onze opdrachtgevers leveren we een zinvolle bijdrage aan complexe processen. We zoeken buiten de gebaande paden naar nog betere oplossingen. Dit vergt lef, maar draagt bij aan een resultaat dat er toe doet.

Kennismaken?

Resultaat
dat ertoe
doet