5 tips voor CO2-reductie in de bouw

Overal hoor je het terug. Het nieuws en social media staan er vol mee, in elke aanbesteding en opdracht wordt het benoemd en in je netwerk wordt er constant over gesproken: we moeten de uitstoot van broeikasgassen drastisch verlagen. Dat klinkt allemaal leuk en aardig, maar wat moet je daar als professional nou eigenlijk mee en waarom is het zo belangrijk? Als Missie3 zijn wij gecertificeerd op trede 5 van de CO2-prestatieladder en helpen wij jou graag op weg met je eigen doelstellingen. Benieuwd naar wat je zelf kan doen, hoe wij je kunnen helpen en waar je nou eigenlijk aan moet voldoen? Lees dan snel verder!

Recente berichten

Waarom is CO2 nou eigenlijk zo’n hot-topic?
De gevolgen van het uitstoten van CO2 zijn niet direct zichtbaar. Wanneer je met de auto de straat uit rijdt, gaan niet plots alle planten in de tuin slaphangen. Maar dat je de impact van CO2 niet direct kan zien betekent niet dat er geen gevolgen zijn. Sterker nog, de gevolgen zijn zelfs hartstikke groot! CO2, ofwel koolstofdioxide, en andere broeikasgassen houden de warmte van de aarde vast. Dat is hartstikke nuttig, die warmte is namelijk nodig om de planeet leefbaar te houden. Echter, doordat we in de huidige maatschappij continu extreme hoeveelheden broeikasgassen uitstoten, warmt de aarde langzamerhand steeds meer op en wordt de temperatuur te hoog. Nou, lekkere warme zomers dus zal je nu denken! Maar nee, helaas is het opwarmen van de aarde niet hetzelfde als een vakantie naar een warm land. We hebben waarschijnlijk allemaal wel gehoord dat de opwarming de ijskappen doet smelten, met een verhoogd waterniveau over de hele wereld als gevolg. Klinkt wel erg ver weg allemaal, maar de gevolgen zijn ook hier in Nederland zichtbaar. De opwarming van de aarde zorgt ervoor dat de weersomstandigheden steeds extremer worden. Er zijn langere periodes van droogte waardoor de bodem uitdroogt. Niet zo goed voor de plantjes en dus ook niet zo goed voor onze voedselvoorziening. Een zomer met slechte oogsten door het hele land zorgt ervoor dat er minder aanbod is en schaarste zorgt vervolgens dat de prijzen van voedsel hoger worden. Niet zo fijn voor de portemonnee dus! Naast droogte worden ook regenbuien steeds extremer. Een uitgedroogde bodem kan water slechter infiltreren. Een hevige regenbui op een uitgedroogde bodem kan dus voor overstromingen zorgen. En zeg nou zelf, wie houdt er nou van natte voeten?

En wat heeft de grond-, weg- en wegenbouw daar dan mee te maken?
Naast dat we buiten werktijd de invloed van de opwarming van de aarde kunnen merken, zien we het ook terug in de grond-, weg- en wegenbouw. Onze infrastructuur is ingesteld op het plaatselijke klimaat. Wanneer dit klimaat veranderd door het opwarmen van de aarde, heeft dat gevolgen voor ons (spoor)wegennetwerk. De extreme weersomstandigheden en de invloed hiervan op de bodem en het grondwaterpeil zorgen ervoor dat grondlichamen instabiel kunnen worden, met verzakking en inklinking als mogelijke gevolgen. Extreme regenbuien zorgen voor problemen met de afwatering, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan op wegen, bruggen en tunnels. Een verhoogde zeespiegel zorgt voor druk op onze dijken en gemalen en een groter risico op overstromingen, wat grote gevolgen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van lager gelegen delen heeft. Hogere temperaturen zorgen ervoor dat asfalt sneller verslechterd en bruggen en sluizen door uitzetting minder goed sluiten, waardoor meer onderhoud nodig is. Dit heeft veel impact op de infrastructuursector! Niet alleen brengt het veranderende klimaat de bereikbaarheid en veiligheid van onze infrastructuur in gevaar, ook drijft het de kosten en frequentie van onderhoud omhoog. Best handig dus om het probleem bij de bron aan te pakken, dat zorgt voor tevredenheid bij de opdrachtgever, de aannemer én de gebruiker!

Maar hoe doe je dat dan in de praktijk?
Nu je begrijpt waarom het zo’n noemenswaardig onderwerp is voor onze sector, is het tijd om de handen uit de mouwen te steken. We zien dat provincies, gemeentes en aanbesteders steeds meer nadruk leggen op het verminderen van CO2-uitstoot in uitvragen. Niet gek ook, want volgens de klimaatdoelstellingen moeten we in 2030 gezamenlijk 55% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. Dat klinkt als een lange periode, maar in de tussentijd zijn de broeikasgassen nog maar weinig gedaald. Maar waar begin je nou eigenlijk als je CO2 wilt reduceren? Wij hebben 5 tips voor je!

5 Tips Voor Co2 Reductie In De Bouw

Tip 1 Onderzoek Je Co2 Uitstoot

Tip 1: Onderzoek hoeveel CO2 je uitstoot en wat de bronnen zijn
Om te kunnen reduceren, moet je eerst weten waar er wat te reduceren valt. Ga na wat de belangrijkste oorzaken zijn waardoor je CO2 uitstoot. Is er veel uitstoot door woon-werk verkeer? Zorgt het materieel wat je inzet voor veel CO2-uitstoot? Komt er veel uitstoot kijken bij het produceren van het materiaal wat je gebruikt? Gebruik je veel ‘grijze’ stroom? Maak een duidelijk overzicht van bronnen, bijvoorbeeld door het op te delen in categorieën: woon-werkverkeer, materiaal, materieel, energieverbruik kantoor, enzovoort. Leg je uitstoot per categorie vast en gebruik deze gegevens als referentiejaar. Dit maakt het mogelijk om broeikasgasemissies, emissiereducties of andere broeikasgas informatie met andere jaren te vergelijken. Hiermee creëer je inzicht. Wil je een voorbeeld van zo’n inzicht? Bekijk eens onze Emissie Inventaris.

Tip 2 Bepaal Je Doel

Tip 2: Bepaal je doel voor de lange termijn
In 2030 moeten we volgens de doelstelling van de overheid 55% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. Maar wat betekent dat binnen jouw bedrijf? De overheid heeft geen keiharde eisen gesteld aan bedrijven voor het reduceren van CO2. Echter wordt er vaak wel bij aanbestedingen en opdrachtverleningen gekeken naar jouw CO2-reductie of certificering. Ga na hoeveel CO2 je wilt reduceren voor 2030 (of eerder). Kijk hierbij bijvoorbeeld naar wat voor doelen je branchegenoten en concullega’s zichzelf stellen. Vergelijk je eigen CO2-uitstoot met wat je verwacht dat branchegenoten en concullega’s uitstoten en kijk of je de lat nog wat hoger kan leggen. Stel jezelf ook de vraag hoe realistisch het is om een bepaald percentage CO2 te reduceren op basis van je referentiejaar. Stoot je als organisatie al weinig CO2 uit, dan is het wellicht te ambitieus om voor een reductie van 50% te gaan. Stoot je als organisatie wel veel CO2 uit, dan is een reductie van 5% wellicht wat aan de lage kant. Stel aan de hand hiervan je doel op. Je hebt nu bepaald waar je minimaal heen wil. Heb je de wens om meer te doen en zie je daar mogelijkheden in? Daag jezelf uit om ambitieuzer te zijn. Je hebt nu je doel voor de langere termijn vastgesteld: je weet wat je in 2030 bereikt wilt hebben. Nu rest nog de vraag: hoe bereik je dat doel?

Tip 3 Bedenk Maatregelen

Tip 3: Bedenk maatregelen om CO2-uitstoot te beperken
Aan de hand van de categorieën die je hebt opgesteld, kan je maatregelen gaan bedenken. Probeer het eens te bekijken als een risicodossier. Het risico is hierbij een hoge CO2-uitstoot. Een oorzaak kan bijvoorbeeld woon-werkverkeer zijn. Gebruik hiervoor het overzicht dat je bij tip 1 hebt gemaakt. Bedenk vervolgens voor elke oorzaak een aantal maatregelen. Zo kan je voor het verminderen van uitstoot door woon-werkverkeer maatregelen opstellen zoals carpoolen, de inzet van elektrische (deel)auto’s, meer thuiswerken en vaker het OV of de fiets pakken. Om je CO2-footprint op kantoor te verlagen kan je overstappen op groene stroom, zelf stroom opwekken met zonnepanelen of je gasverbruik verminderen door elektrisch te verwarmen. Bedenk zo veel mogelijk maatregelen! Bespreek eens met branchegenoten wat zij doen om CO2 te reduceren of vraag wat collega’s om ideeën, daarmee creëer je tevens draagvlak. Wij denken ook graag mee met hoe je binnen projecten je CO2-uitstoot kunt verminderen. Neem contact met ons op om te zien hoe we je binnen jouw project kunnen helpen!

Tip 4 Maak De Afweging Tussen Impact En Kosten

Tip 4: Maak de afweging tussen uitstoot en kosten
Als je de bron weet, kan je er wat aan veranderen. Direct al je vervoer en materieel vervangen voor elektrisch is erg duur en vaak ook niet nodig om je doelen te behalen. Je broeikasgassen verminderen is een mooi streven, maar je bedrijf moet er natuurlijk niet aan onderdoor gaan. Dus wat moet je dan doen met die hele waslijst aan maatregelen die je hebt bedacht? Kwantificeren! Net als bij een risicodossier maak je een afweging. Maak hierbij de afweging tussen impact (de CO2-reductie die het oplevert ten opzichte van je referentiejaar) en kosten (hoeveel je moet investeren om het uit te voeren) van elke maatregel. Zo zie je direct waar je quickwins zitten! Ook lid worden van organisaties zoals SKAO of Nederland CO2 neutraal bieden hulp bij het behalen van je doelstelling.

Tip 5 Investeer In Je Doelstelling

Tip 5: Investeer in je doelstelling
Nu je de impact van de maatregelen inzichtelijk hebt, is het belangrijk om te bepalen hoeveel je kunt en wilt investeren in je doelstelling. Je doel hoef je niet in één keer te behalen, neem de tijd die je ervoor gereserveerd hebt en voorkom dat je op het eind ineens één enorme investering moet doen om je doelstelling te behalen. Werk in kleinere stappen en maak het draagbaar voor je organisatie. Investeer bijvoorbeeld een bepaald bedrag per jaar, of een bepaald percentage van de omzet die je maakt. Je creëert hiermee een budget voor jezelf. Leg dit budget naast de gekwantificeerde maatregelen en stel een reductieplan op voor je organisatie. Met dit plan heb je een goed overzicht gemaakt waarbij je zowel het behalen van je doelstelling als de kosten inzichtelijk hebt. Hierdoor kan je direct bijsturen als je ziet dat je de doelstelling niet gaat behalen of wanneer je buiten je budget treedt. Check jaarlijks of halfjaarlijks of je nog volgens plan werkt en vergelijk dit met je referentiejaar. Neem ook eens een kijkje bij ons Energie actieplan of overweeg om je te kwalificeren voor de CO2-prestatieladder.

Wist je dat? Uit een recent onderzoek van CE Delft is gebleken dat de CO2-prestatieladder de meeste toegevoegde waarde biedt voor bedrijven en overheden met weinig inzicht in hun CO2-uitstoot.

Een overzichtelijk proces en integrale aanpak zorgt voor een beheerst project (en proces) en het halen van jouw doelstellingen. Wil jij nou ook hulp om binnen je projecten een duidelijk en overzichtelijk proces op te stellen? Onze collega’s zijn jouw kennisexperts op het gebied van contract- en projectbeheersing, omgevingsmanagement en aanbestedingen en helpen jou hier graag mee. Neem gerust contact met ons op en wie weet helpen wij jou binnenkort om structuur aan te brengen in jouw project!