Trots op capaciteitsvergroting en renovatie gemalen Schaphalsterzijl en Spijksterpompen

Veranderingen in klimaat, zeespiegelstijging en bodemdaling zijn de aanleidingen om de capaciteit van gemaal Schaphalsterzijl en de Spijksterpompen te vergroten. MGciviel is in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest direct betrokken bij de renovatie en realisatie. Samen met Technisch Manager Jan Glazenburg nemen we een kijkje bij dit (zoals Jan het noemt) prachtige traject. 

Recente berichten

Afvoer van Noord-Groningen naar zee


Sinds begin 2019 is door Stork Thermeq het Best Value project in Winsum gerealiseerd. Door de verwachte toename van regen, de bodemdaling door gaswinning en ouderdom van de technische installatie was capaciteitsvergroting en renovatie van het gemaal in het Winsumerdiep tussen Schouwerzijl en Winsum genoodzaakt. Het gemaal voert water af vanuit Noord-Groningen naar het Reitdiep. Uiteindelijk stroomt het water via het Lauwersmeer naar zee.

“‘Samen met Stork Thermeq, Waterschap en Noorderzijlvest kijken we terug op een geslaagd project waarbij de gevraagde projectdoelen behaald zijn. Een mooie samenwerking waar we met z’n allen trots op kunnen zijn’,”


Van 700 naar 1125 kuub per minuut

‘Tijdens de renovatie zijn drie pompen in het gemaal vervangen door nieuwe, waarmee de gezamenlijke capaciteit is verhoogd van ruim 700 kuub per minuut naar 1125 kuub per minuut,’ vertelt Jan. De complete aandrijflijn van de pompen is opnieuw ontworpen en gerealiseerd. Zo is er een nieuwe waaier, pompas, elektromotor, tandwielkast en frequentie omvormer aan toegevoegd. Bij gemaal Spijksterpompen zijn de twee elektrisch aangedreven pompen vergroot van een totale capaciteit van 650 kuub per minuut naar 800 kuub per minuut. Daarbij zijn in het ontwerp onderdelen van de pomp hergebruikt en nieuwe toegepast.’

Meten is weten

Eind november 2020 werd het gemaal Schaphalsterzijl in Winsum getest. ‘We testen of de verhoogde maximale capaciteit na de renovatie ook echt is gehaald. Dat meten we op verschillende toerentallen en frequenties’, zegt Jan. ‘De situatie dat we ook echt zoveel kuub per minuut moeten verwerken zal overigens waarschijnlijk maar eens per 50 of 100 jaar voorkomen. Maar dan willen we wel zeker weten dat gerealiseerd is wat we hebben gevraagd.’ Ook de vispassage bij het gemaal kreeg een opknapbeurt. ‘Die is nu onderhoudsvriendelijker en functioneert beter. We kunnen de trek van het Reitdiep naar het Winsumerdiep en vice versa nu beter meten.’

‘Samen met Stork Thermeq, Waterschap en Noorderzijlvest kijken we terug op een geslaagd project waarbij de gevraagde projectdoelen behaald zijn. Het project is eind 2020 definitief opgeleverd. Een mooie samenwerking waar we met z’n allen trots op kunnen zijn’, besluit Jan zijn verhaal.