Collega Auke in zijn rol als omgevingsmanager

Sinds half juni van dit jaar is collega Auke Plantinga omgevingsmanager voor het project RWZI Westerkwartier. In die rol heeft hij oog voor alle belangen rondom het project, “van bodem en water tot de lucht en natuurlijk voor de omwonenden en alle andere stakeholders”, zoals hij het zelf omschrijft. Boerenzoon Auke is geboren in Friesland en studeerde civiele techniek in Groningen. Bij toeval kwam hij in de
‘verkeerswereld’ terecht, waar hij een aantal jaren ervaring opdeed. “Ik heb veel geleerd, maar miste de betrokkenheid bij de ‘echte uitvoering’ van plannen”, legt hij uit. “Die betrokkenheid vind ik hier in het Westerkwartier wel. De dynamiek van het project spreekt me aan.”

Recente berichten

Samen met bewoners

De bouw van de nieuwe RWZI zit inmiddels in de aanbestedingsfase; Auke stapte als het ware in een rijdende trein. “Maar voor het tracé van de persleidingen liepen de gesprekken nog. Ik merkte bij bewoners de nodige scepsis en emotie. Daar moet je iets mee, vind ik.” Daarom probeert hij samen met hen te werken aan een oplossing. “We kunnen niet altijd voor iedereen de perfecte oplossing vinden, maar bewoners willen graag gehoord worden. Ik luister. En ik denk dat mijn plattelandsachtergrond wel een beetje helpt; ik begrijp wat er leeft .”

“Ik let er onder meer op dat we voor de aanleg maar één keer bij grondeigenaren op het land hoeven te zijn.”

Mooie mijlpaal

Auke houdt van duidelijkheid. “Naar alle belanghebbenden moeten we goed uitleggen waarom we iets doen. Daar wil ik mensen in meenemen. Andersom probeer ik mij altijd aan de afspraken te houden.” Inmiddels is het tracé van de persleidingen vastgesteld. Voor de zomer meldde FrieslandCampina zich met de vraag om ‘mee te liften’ met de aanleg van de persleiding van Marum naar Gaarkeuken. Daarvoor loopt nu een haalbaarheidsonderzoek. Auke: “Ik let er onder meer op dat we voor de aanleg maar één keer bij grondeigenaren op het land hoeven te zijn.” Alles bij elkaar heeft Auke met veel verschillende partijen te maken. Naast FrieslandCampina en de omwonenden zijn dat ook provincie en gemeente. “De uitdaging is om wensen en eisen zo goed mogelijk mee te nemen en in de aanbestedingscontracten te krijgen. Daar werkt het hele projecteam hard aan.”

Kennismaken met Auke of ook aan de slag als omgevingsmanager?

Neem contact op met Auke. Hij praat je graag bij over zijn functie en de openstaande vacature:

Auke is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

E:
Auke.Plantinga@MGciviel.nl
M: 06 34 09 52 25
Klik
hier
voor zijn LinkedIn-profiel.