Samenwerken en resultaat boeken, dat is cruciaal

Als je Arjen vraagt wat zijn rol bij MGciviel is en wat hij daarin belangrijk vindt? Is het eerste wat hij zegt; elke dag mijn best doen! ‘Resultaat boeken door een goede band op te bouwen met de opdrachtgever en stakeholders. Samenwerken in onze sector is cruciaal. Helemaal nu we niet meer altijd persoonlijk contact hebben.’ Arjen vertelt…

Recente berichten

Dat Covid roet in het eten heeft gegooid, mag duidelijk zijn. Maar de ruim twee meter lange Arjen Bouma laat zich niet zomaar uit het veld slaan. ‘In het coronatijdperk was het eerst even wennen. We gaan niet meer dagelijks naar kantoor, waardoor het persoonlijke contact met onze collega’s en opdrachtgevers gemist wordt. Onze sector is gebaat bij transparante en persoonlijke communicatie. Bij MGciviel doen we elke dag ons best om onze opdrachtgevers meerwaarde te bieden. In de infrasector gaat het traditioneel al snel over asfalt en beton, maar projecten bevinden zich vaak in een complexe omgeving vol raakvlakken en stakeholders. Om resultaat te boeken is de omgang met mensen en bereidheid om samen te werken dus cruciaal.’

“'Een toets heeft niet als doel om een aannemer op de vingers te tikken. Het gaat er vooral om dat MGciviel als neutrale partij kijkt of de samenwerking kan worden verbeterd.'”

Momenteel vervult Arjen de rol als toetscoördinator voor het Prestatiecontract Noord-Nederland Oost in opdracht van Rijkswaterstaat. ‘Hierbij werk ik samen met het IPM-team van de opdrachtgever om op basis van risico’s te toetsen of de aannemer voldoet aan de eisen van het contract en of het beeld dat de contractmanager van de aannemer heeft klopt. De toetsonderwerpen zijn erg divers: de ene keer staan we op de weg bij asfalteringswerkzaamheden om te kijken hoe een aannemer veilig werkt en een andere keer gaan we (mits er 1,5 meter afstand kan worden gehouden) naar het kantoor van een aannemer toe om inzicht te krijgen in de manier waarop de aannemer gegevens verzamelt en analyseert. Die afwisseling maakt het een leuke klus!’ Een toets heeft niet als doel om een aannemer op de vingers te tikken of ergens op te betrappen. ‘Het gaat mij er vooral om dat MGciviel als neutrale partij kijkt of de samenwerking kan worden verbeterd en op welke manier. Dat kan alleen door goed naar elkaar te luisteren en over de bevindingen met elkaar in gesprek te gaan.’

Ook het schrijven van EMVI-plannen is iets wat Arjen de laatste maanden met veel plezier heeft gedaan. ‘Voor twee aanbestedingen hebben we met een aannemer plannen geschreven om de opdrachtgever te overtuigen dat onze oplossing de meeste meerwaarde biedt. Zo helpen we hopelijk de aannemer om het werk gegund te krijgen. Hierbij kijken we naar welke concrete maatregelen we kunnen toepassen om omgevingshinder te voorkomen of juist om duurzamer te werken. Je bent continu bezig om te bedenken hoe iets slimmer kan, maar de kunst is om dat SMART op papier te zetten.’