MGciviel neemt afscheid van huidige naam en wordt Missie3

Groei is de constante factor in de ontwikkeling van adviesbureau MGciviel uit Joure. Afgelopen jaar opende het bedrijf de deuren van een tweede vestiging in Zwolle en dit jaar viert het inmiddels 18-koppige team hun 10-jarig jubileum. Bovendien zal het bedrijf vanaf 10 mei dit jaar verder gaan onder de nieuwe naam: Missie3, die de drie belangrijke expertises, kernwaarden en daarbij horende groeisporen binnen het bedrijf nog beter gaat vertegenwoordigen.   

Recente berichten

Een aanpak die werkt voor nu en in de toekomst 

Als partner en adviseur van complexe bouw- en infraprojecten werkte MGciviel afgelopen 10 jaar voor grote opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenten. Het team met bouw- en infra-experts is in een relatief korte tijd uitgegroeid tot een belangrijke en erkende kennispartner op het gebied van projectbeheersing, contractmanagement en omgevingsmanagement. “Ons team levert adviesdiensten op maat, die zorgen voor een efficiënte contractvorming en beheersing van complexe bouw- en infraprojecten. Dit doen wij door de daad bij het woord te voegen en samen met onze opdrachtgevers doelgericht te werken, dat is waar we goed in zijn. Niet alleen door daadkrachtig te zijn, maar ook door lef te hebben en buiten de traditionele kaders om te denken, vertelt Gerben Sloothaak, directeur en eigenaar van MGciviel. “Nu we 10 jaar bestaan, beseffen we ons des te meer dat onze aanpak werkt voor de toenemende vraag naar onze expertises. Ik ben ervan overtuigd dat we door samen te werken en kennis te delen ons nog sneller kunnen ontwikkelen, vernieuwen en verduurzamen. Groeien en innovatief zijn is belangrijk om de complexe (vervangings)opgaven van nu en in de toekomst sturing te kunnen geven. Zeker in een veranderende wereld waar we continu oog hebben voor een duurzame leefomgeving.” 

Daadkrachtig samenwerken

Het jaar 2022 kende haar ups en downs. De stikstofcrisis kwam tot een hoogtepunt en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne werden steeds heviger. “Al met al een lastig jaar voor onze tak van sport, maar des te meer reden om aan de buitenwereld te laten zien dat wij, door onder andere daadkrachtig en efficiënter samen te werken, toch voortgang in onze projecten hebben geboekt. Volgens onze visie bereik je meer in de hele keten door te focussen op wat wel mogelijk is en het lef te hebben om dat ook daadwerkelijk te doen. Dit zorgt ervoor dat er continu gebouwd kan worden.

Groei als belangrijkste missie

Naast het feit dat MGciviel zich voor haar opdrachtgevers sterk heeft ontwikkeld, lag de focus van het bedrijf de afgelopen tijd op de interne processen, zoals het vormen van een efficiëntere werkwijze, optimaliseren van systemen en het verkrijgen van alle benodigde certificeringen voor de toekomst. Zo is bijvoorbeeld de hoogste trede van de CO2-prestatieladder behaald in het kader van duurzaamheid.

Daarnaast is groei één van de belangrijkste doelstellingen binnen het bedrijf. Zowel groei voor het individu, het team als de organisatie. Om ervoor te zorgen dat het bedrijf deze doelstellingen bereikt, heeft het team van MGciviel haar positionering opnieuw onder de loep genomen. Niet alleen door samen op papier te zetten waar ze voor staan, maar ook door letterlijk ‘Op missie’ te gaan. Zo heeft het team vorig jaar onder begeleiding van (oud) Special Forces, Sander Aarts, een grensverleggend trainingsprogramma ondergaan. Het doel: samen onze missie bepalen, samen te leren presteren onder druk en samen de eindstreep halen.

” “Het behalen van de training gaf ons een onoverwinnelijk gevoel. Dit heeft onze weerbaarheid en zelfvertrouwen enorm versterkt. Door de training zijn onze collega’s niet alleen sterker in het leven komen te staan maar ook op de werkvloer. Deze nieuwe inzichten hebben we toegepast op onze persoonlijke groei, dat van het team en de organisatie”, benadrukt Gerben.  ”

Vanuit de doelstelling om als bedrijf te groeien zijn er drie duidelijke groeisporen ontstaan. Het bedrijf streeft ernaar om iedereen binnen het team nog meer de ruimte te geven om zich te ontplooien. Ieder teamlid vormt daarbij zijn eigen groeiplan en wordt gekoppeld aan een buddy binnen het bedrijf, zodat de persoonlijke ambities worden waargemaakt. Daarnaast organiseert het bedrijf jaarlijks interne teamsessies met grensverleggende onderdelen, waarbij de ontwikkeling en onderlinge samenwerking wordt versterkt. “De focus op zowel het individu, ons team en het bedrijf als geheel, zien wij als duidelijke ambitie, of te wel missie om ons bedrijf te laten groeien.”   

Nieuwe naam passend bij ambitie  

Vanaf 10 mei verandert het bedrijf haar naam in Missie3. De naam sluit beter aan op zowel de bedrijfsvisie, haar expertises en ambities. De naam MGciviel doet dat volgens Gerben te weinig en geeft een vertekend beeld. “De uitstraling van Missie3 gaat straks bijdragen aan de bewustwording en trots van onze medewerkers en maakt het ook voor onze klanten beter duidelijk wie we willen zijn, wat we doen en waar we naar toe willen groeien. Die ambities reiken verder dan het beeld dat men vaak nog van ons heeft. Het is dus belangrijk om onze ‘missie’ letterlijk te communiceren, zeker omdat wij onze positionering hebben gerelateerd aan onze drie belangrijkste expertises: projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement, vandaar ook de 3 in onze nieuwe naam. Op 10 mei vieren we ons jubileum met vaste relaties en zal ook het nieuwe logo en de uitstraling gepresenteerd worden. Hier zal alles samenvallen, we delen dit graag met onze medewerkers en vaste partners en hopen op een mooie kick-off voor een feestelijk jaar,” besluit Gerben.