MGciviel in de lead voor vier expertisevelden bij raamcontract Overijssel

Afgelopen maand werd bekend welke ingenieurs toegelaten zijn tot het raamcontract met meerdere ondernemers ten behoeve van de Provincie Overijssel. De raamovereenkomst bestaat uit 6 expertisevelden en 22 vakgebieden. MGciviel is samen met haar partners in de lead voor maar liefst 4 expertisegebieden. De overeenkomst is afgesloten voor de eenheden Wegen en Kanalen, Ruimte en Bereikbaarheid, Project en Programmamanagement, Economie en Cultuur, Natuur en Milieu en Publieke Dienstverlening.

Recente berichten

Intergrale aansturing

MGciviel heeft voor de raamovereenkomst zeven partijen bij elkaar gebracht om voor elke kerncompetentie de juiste expertise in huis te halen. Hierdoor is een samenwerkingsverband ontstaan tussen zeven bedrijven met elk hun eigen expertise. De integrale aansturing van de samenwerkingspartijen wordt gedaan door MGciviel zodanig dat de opdrachtgever kan vertrouwen op een integraal product, kwaliteitsborging en één aanspreekpunt. MGciviel werkt vaker samen met deze samenwerkingspartners voor Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en private partijen.

Onze expertise gebieden

‘Wij kunnen onze expertise op het gebied van projectmanagement, projectbeheersing, contractvoorbereiding, duurzaam & circulair inkopen en contractbeheersing van UAV-gc projecten hier volledig in kwijt, geeft
Gerben Sloothaak, eigenaar van MGciviel aan. ‘Collega’s
Jan Glazenburg
en
Gerrit Puttenstein
zullen de coördinatie, begeleiding en uitwerken van aanvragen en opdrachten op zich gaan nemen. In totaal zijn we in de lead voor 4 van de 6 expertisegebieden en werken we samen met Cleverland, Mateboer Milieu, Tijhuis, Saricon, Liezen Civiel, Ecoreest en TerraCarta.

“MGciviel is met haar samenwerkingspartijen in de lead voor de volgende 4 expertisegebieden:”

1 | Bodem

Dit betreft het uitvoeren van onderzoeken naar de aanwezigheid van asbest in objecten of de bodem en de advisering hierover conform de hiervoor geldende normen (SC-540 en NEN 2991).

Partner
Mateboer Milieutechniek BV
is een specialist in het verrichten van (water)bodemonderzoek, (water)bodemadvies en uitvoering van bodemsaneringen. Mateboer Milieutechniek BV heeft naast de adviesafdeling voor bodemonderzoek (BRL 1000, 2000, 6000) ook een uitvoeringsafdeling voor bodemsanering (BRL 7000). Zij zijn dus gewend om in een vroeg stadium vooruit te denken wat nodig is voor het eventueel opstellen van een saneringsplan en het onderzoek passend te maken voor een eventuele bodemsanering.

Voor het voorbereiden en opstellen van het UAV (RAW) contract wordt gebruik gemaakt van de expertise van partner
Liezen Civiel. Ook het toezichthouden en directievoeren op deze contracten is waar zij goed in zijn. Voor meerdere projecten bij onder andere overheidsinstanties en aannemers voeren zij deze werkzaamheden uit.

Partner
Cleverland
is werkzaam in het ruimtelijk domein met uitdagende projecten bij gemeentes, waterschappen, provincies en aannemers door heel Nederland. Ze hebben veel expertises in huis, één daarvan is het opstellen van een SSK-raming voor elke ontwerpfase.

‘Het opstellen van geïntegreerde contracten en toepassen van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) is een expertise van
MGciviel. Alle kennis op het gebied van projectmanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en aanbestedingen hebben wij zelf in huis. Onze kennis en kunde passen wij graag toe voor out off the box oplossingen en bouwteams’, geeft Jan Glazenburg aan.

2 | Ecologie en Natuurontwikkeling

Vanaf 10 mei verandert het bedrijf haar naam in Missie3. De naam sluit beter aan op zowel de bedrijfsvisie, haar expertises en ambities. De naam MGciviel doet dat volgens Gerben te weinig en geeft een vertekend beeld. “De uitstraling van Missie3 gaat straks bijdragen aan de bewustwording en trots van onze medewerkers en maakt het ook voor onze klanten beter duidelijk wie we willen zijn, wat we doen en waar we naar toe willen groeien. Die ambities reiken verder dan het beeld dat men vaak nog van ons heeft. Het is dus belangrijk om onze ‘missie’ letterlijk te communiceren, zeker omdat wij onze positionering hebben gerelateerd aan onze drie belangrijkste expertises: projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement, vandaar ook de 3 in onze nieuwe naam. Op 10 mei vieren we ons jubileum met vaste relaties en zal ook het nieuwe logo en de uitstraling gepresenteerd worden. Hier zal alles samenvallen, we delen dit graag met onze medewerkers en vaste partners en hopen op een mooie kick-off voor een feestelijk jaar,” besluit Gerben.

3 | Assets ((vaar)wegen en kunstwerken)

Partner
Cleverland
heeft veel kennis in huis met betrekking tot het ruimtelijk domein. Er wordt gewerkt aan uitdagende projecten van gemeentes, waterschappen, provincies en aannemers door heel Nederland. Op basis van commitment, wederzijds vertrouwen en passie voor de leefomgeving gaat Cleverland te werk.

De expertise van partner
TerraCarta
wordt ingezet voor het uitvoeren van grondradaronderzoek. TerraCarta heeft al sinds 1995 ervaring met de inzet van een grondradar. Door deze jarenlange ervaring is er veel kennis in huis met betrekking tot het grondradaronderzoek in verschillende werkvelden.

Partner
Tijhuis, als specialist op gebied van waterbodem, loopt voorop in de markt. Dit bereiken zij door eigen veldwerkers en toezichthouders in te zetten, innoveren in digitale middelen. Daarnaast voeren zij bijzondere onderzoeken, zoals studie slibaanwas voor 7 waterschappen, uit en wordt er meegeschreven aan normen van SIKB en NEN. Door te werken met eigen mensen in het veld en door ervaring in voorbereiding en uitvoering staat Tijhuis met hun adviezen en ontwerpen dicht bij de praktijk. Dit geldt voor zowel voor waterbodembescherming bij verontreinigde waterbodem, bij oevers en keringen in regionale wateren. De expertise van Tijhuis zal gebruikt worden voor het advies op het gebied van baggeren van vaarwegen en het uitvoeren van geautomatiseerde langs- en dwarsonvlakheidsmetingen.

Op het gebied van installaties is Cleverland onze samenwerkingspartner met ervaring bij sluizen, bruggen en overige installaties. Voor het onderdeel contractering en aanbestedingen is MGciviel in de lead met ruime ervaring op het gebied van het opstellen van contracten voor vervanging en renovatie bij Rijkswaterstaat.

4 | Duurzaamheid en Circulariteit

MGciviel heeft ruime ervaring met instrumenten voor een duurzame GWW. Dit begint bij de voorbereidingsfase met advisering over het toepassen van de verschillende instrumenten waaronder LCC, Ambitieweb en MKI. Onze advisering gaat verder dan alleen de berekeningen maar ook hoe je in aanbestedingen een plek kan creeeren om dit mee te laten wegen in de gunning. MGciviel denkt out off the box en kijkt naar mogelijkheden om duurzaamheid mee te nemen in de projecten.