MGciviel en Deep Tenders breiden werkgebied uit

Groei is de constante factor in de ontwikkeling van MGciviel als partner en adviseur bij bouw- en infraprojecten. Door de toenemende vraag naar haar diensten opende MGciviel vorig jaar een vestiging in Zwolle. Vanuit Joure en Zwolle houden de specialisten van MGciviel zich bezig met het projectmanagement van de meest uiteenlopende bouw- en infraprojecten in Noord- en Oost-Nederland. Directeur Gerben Sloothaak: “Er is meer werk dan er mensen beschikbaar zijn. We hebben interessante vacatures.”

Recente berichten

MGciviel werkt met name voor overheden en semi-overheden. Met twaalf adviseurs en een forse flexibele schil werkt MGciviel aan boeiende opdrachten. Van energietransitie en klimaatverandering, tot complexe vervangingsopgaves van infrastructuur.

Samen en resultaatgericht werken

Projectleider Gerrit Puttenstein: “We doen alles om een bouw- of infraproject tot een succes te maken. Onze expertises zijn omgevingsmanagement, contractmanagement, projectbeheersing en aanbestedingen. Wij zijn onze opdrachtgevers graag een stapje voor, we denken resultaatgericht en afspraak is afspraak bij ons. Wij gaan voor een prettige samenwerking waarbij we elkaar helpen ontwikkelen.” Sloothaak vult aan: “Onze kennis delen en samen doelen behalen, dat is waar we goed in zijn en dat maakt iedere dag tot een succes. Samenwerken, zowel intern als extern, dat doen we op basis van onze kernwaarden: betrokken, flexibel, mensgericht en openstaan om kennis te delen. Ik ben ervan overtuigd dat we door samenwerken en kennisdelen ons sneller ontwikkelen en vernieuwen. Innovatief zijn is belangrijk om de complexe (vervangings)opgaven van nu en in de toekomst aan te kunnen, in een veranderende wereld waar continu oog moet zijn voor de omgeving.”

Eigen tenderproces

Dezelfde kernwaarden treffen we ook aan bij Deep Tenders, een nieuwe onderneming die uit MGciviel voortkomt. Sloothaak: “We merken dat er bij MKB-bedrijven, en dan met name bij (infra)bouwbedrijven en ingenieursbureaus, behoefte is aan onze kennis en deskundigheid op het gebied van aanbestedingen. Door ons in te schakelen willen zij hun kans om succesvol in te schrijven bij aanbestedingen vergroten. Dit is een heel andere tak van sport dan ons werk voor (semi)overheden. Dat speelt zich af op strategisch niveau, over hoe de aanbesteding uit te schrijven binnen de juridische kaders, bijvoorbeeld bij een bouwteam en het beoordelen van de inschrijvers. Kortom, het zijn twee heel verschillende werelden.”

Deep Tenders ontwikkelde een eigen tenderproces. Er wordt in de analyse gewerkt van grof naar fijn, vervolgens wordt in beeld gebracht welke meerwaarde wordt geboden. Dit leidt uiteindelijk tot een SMART-aanbod, uitgewerkt in een kwalitatieve aanbieding (EMVI-plan). Het team dat aan een dergelijke opdracht vanuit Deep Tenders werkt bestaat altijd uit een adviseur, een tekstschrijver en een vormgever.

Interessante vacatures

De krapte op de arbeidsmarkt treft vele sectoren, ook bij MGciviel en Deep Tenders merken ze dat de vraag naar specialisten en professionals groot is, nu er volop wordt geïnvesteerd in bouw en infra. Sloothaak: “Van adviseur tot projectleider en van tekstschrijver tot omgevingsmanagers, wij hebben diverse vacatures en willen ons team graag uitbreiden. Dit geldt voor zowel MGciviel als Deep Tenders. Wij bieden je een baan met een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid en vrijheid. Je wordt opgenomen in een jong en dynamisch team. Werkplezier is een belofte. In onze bedrijfsvoering nemen we duurzaamheid serieus, we scoren hoog op de CO2-prestatieladder.” Puttenstein: “Hybride werken, dat deden we al lang voor corona. Corona heeft daar voor ons niets aan veranderd, wel voor onze opdrachtgevers. Je hebt een grote mate van vrijheid om je werk en de plaats waar je werkt zelf in te vullen. Het thuiswerken wordt ook gefaciliteerd. Vrijdag is onze kantoordag, we vinden het belangrijk dat je elkaar treft om kennis te delen en om elkaar te helpen bij vraagstukken waar je tegenaan loopt. Je staat er niet alleen voor, junioren worden altijd gekoppeld aan senioren. Vrijdag lunchen we met elkaar en we drinken aan het eind van de dag een borrel of iets fris. Spreekt je dit aan? Neem dan snel contact met ons op.”