Design, Construct & Maintain Renovatie Veerhavens Waddengebied Friesland

Rijkswaterstaat Noord Nederland heeft onlangs de veerhavens van Vlieland, Ameland en Terschelling onder handen genomen. Deze renovatie was nodig voor de conservering, elektrische installaties, bediening en besturing en inrichting van de havens. Ook is er regulier onderhoud uitgevoerd met de focus op assetmanagement en betrouwbare areaalinformatie.

Om deze complexe opdracht tot een goed einde te brengen, heeft Missie3 ondersteuning geboden op het gebied van Systems Engineering. Daarnaast hebben we geholpen bij het opstellen van de Vraagspecificatie en het onderhouden van de Relatics omgeving. De klanteisen zijn vertaald naar technische en/of proceseisen in een Design, Construct & Maintain overeenkomst op basis van de UAV-gc. Wat deze opdracht extra bijzonder maakte, was de toevoeging van het meerjarig onderhoud dat al tijdens de renovatiewerkzaamheden is gestart.

EEN RESULTAAT DAT ERTOE DOET

EXPERTS MET LEF

SAMEN GROEIEN DOOR TE DELEN

EEN RESULTAAT DAT ERTOE DOET

EXPERTS MET LEF

SAMEN GROEIEN DOOR TE DELEN

Onze werkzaamheden op een rij:

Group 4757

Beheer van Relatics

Group 4757

Opstellen van vraagspecificaties

Group 4757

Voldoen aan klanteisen

Group 4757

Afstemming tussen disciplines

Group 4757

Opstellen van objectenbomen, functieanalyses en contextdiagrammen

Group 4757

Uitwerken en specificeren van Basisspecificaties voor bruggen, wegen en de Landelijke Bruggenstandaard

Group 4757

Kerngebruiker van GRIP

Group 4757

Specificatie van klanteisen.

Je kunt erop vertrouwen dat Missie3 de expertise en ervaring heeft om complexe projecten als deze tot een succesvol einde te brengen. Wij staan klaar om jou te helpen bij het realiseren van jouw projecten!

Overige projecten