Dijkversterking Den Oever

Wij zijn trots om verantwoordelijk te zijn voor de toepassing van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) binnen het project: Dijkversterking Den Oever, dat onderdeel uitmaakt van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het is een Engineering & Construct contract, wat betekent dat de aannemer de vrijheid heeft gekregen om het ontwerp te optimaliseren. Dit zorgt ervoor dat we samen met de aannemer kunnen werken aan de beste oplossingen voor dit project.

Dit project was zeer uitdagend omdat het werd uitgevoerd binnen de dorpskern van Den Oever, waarbij de bebouwing zeer dicht op de dijk aanwezig is. Maar door onze expertise en nauwkeurige planning zijn we erin geslaagd om de dijkversterking tot een succesvol einde te brengen.

Geen uitdaging is ons te groot

Experts in infra & ruimte

Wij blinken uit in onze projecten

Geen uitdaging is ons te groot

Experts in infra & ruimte

Wij blinken uit in onze projecten

Onze werkzaamheden op een rij:

Group 4757

Wij adviseren bij het actualiseren van het contractbeheersplan en het bepalen van een geschikte toetsstrategie.

Group 4757

Wij organiseren, bereiden voor en voeren systeem- en procesaudits uit en leggen bevindingen en aandachtspunten vast in het toetsverslag.

Group 4757

Wij stellen toetsplanningen op en adviseren over het vaststellen van eventuele tekortkomingen.

Group 4757

Onze experts adviseren de contractmanager en risicomanager over bevindingen, risicoaanpassingen en introductie van nieuwe risico’s. We stemmen de risico’s af met de manager projectbeheersing en risicomanager.

Group 4757

We adviseren de contractmanager en technisch manager over verificatie en validatie van eisen.

Group 4757

Tot slot coachen we de contractbegeleider/toetscoördinator om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Als je op zoek bent naar professionele ondersteuning bij jouw contractbeheersing, dan staan wij voor je klaar. Neem gerust contact met ons op om te zien hoe wij jou kunnen helpen bij jouw project.

Overige projecten